Kvalita

Odbornost a péče vynaložená při pěstování semenáčků a sazenic lesních dřevin nám dává jistotu, že při použití stanovištně vhodného sadebního materiálu a při správně zvolené technologii výsadby

  • bude dosažena velmi vysoká ujímavost sazenic po výsadbě,
  • nově založené kultury při obnově lesa budou úspěšné odrůstat,
  • námi pěstovaný sadební materiál nalezne široké uplatnění v celém spektru obnovovaných stanovišť.