• PF 2024

  Vážení zákazníci a obchodní partneři,

  děkujeme Vám za přízeň v uplynulém roce a do nového roku 2024 přejeme vše dobré.

  DENDRIA s.r.o.

Vzdělávání v oboru

Odbornost

Používáme ověřené technologie při pěstování sazenic lesních dřevin.

Více

Vytváření podmínek

Péče

Vytváříme fyziologicky optimální podmínky pro pěstování sadebního materiálu.

Více

Správně zvolené technologie

Kvalita

Dosažení velmi vysoké ujímavosti sazenic po výsadbě.

Více

O společnosti DENDRIA s. r. o.

Společnost s více než dvacetiletou působností v oboru lesního školkařtví.

Zabýváme se převážně pěstováním sazenic lesních dřevin, a to jak tradičních prostokořenných sazenic (cca 75 % produkce), tak i krytokořenných sazenic (cca 25 % produkce).

Průměrná roční produkce činí cca 1,7 mil. výsadbyschopných semenáčků a sazenic
na ploše s více než 20 ha produkční plochy minerálních lesních školek, zpevněných založišť a fóliovníků.

K pěstování sazenic lesních dřevin jsou používány nejmodernější technologie v oboru, zejména  pěstování prostokořenného sadebního materiálu s kvalitním podřezávaným kořenovým systémem či pěstování krytokořenných sazenic metodou tzv. vzduchového polštáře v biologicky vhodných obalech.

Vysoce profesionální přístup managementu a léty nabyté zkušenosti umožňují nabídnout  bohatý sortiment kvalitních sazenic lesních dřevin od jara až do pozdního podzimu. Přísné dodržování agrotechnických lhůt při manipulaci se sadebním materiálem, jeho kvalitní uskladnění v klimatizovaných boxech a včasná aklimatizace před výsadbou zaručují vysokou úspěšnost při obnově lesa a zalesňování.

Společnost úzce spolupracuje s celou řadou  významných lesních školek a profesionálních dodavatelů speciální školkařské a zemědělské techniky, sleduje nejnovější trendy v oboru lesního školkařství, lesnictví i zemědělství. Prostřednictvím dílčích projektů se společnost podílí na spolupráci s výzkumnými institucemi. Je aktivním členem Sdružení lesních školkařů ČR, z. s. a Sdružení pěstitelů vánočních stromků, z. s.

Dodáváme

Různé způsoby pěstování a variabilita pěstebních obalů umožňují použít náš sadební materiál

 • Pro obnovu lesa
 • Zalesnění nelesních půd
 • Rekultivaci degradovaných lokalit
 • Při zakládání plantáží vánočních stromků
 • Jako materiál pro další dopěstování
 • Pro zahradnické účely

Sadební materiál námi pěstovaný je určen především pro oblast Jizerských hor, dále pro oblasti Krkonoš, Podkrkonoší, Orlických hor, Krušných hor, ale i do ostatních přírodních lesních oblastí České republiky, to vše pochopitelně za dodržení podmínek přenosu semen a sazenic lesních dřevin stanovených Vyhláškou č. 139/2004 Sb.
Naším nejvýznamnější koncovým odběratelem – uživatelem jsou Lesy České republiky, s. p., do jejichž lesů je námi pěstovaný sadební materiál dodáván lesními společnostmi, smluvními partnery LČR, s. p.

Mezi naše významné odběratele patří rovněž města a obce, soukromí majitelé lesů i majitelé a restituenti zemědělské půdy.

PROJEKT – Rošíření technologie a techniky pro lesní hospodářství

Díky Program rozvoje venkova jsme mohli opět navázat na předchozí kolo PRV - operace 8.6.1. a v rámci nové výzvy kola PRV - operace 8.6.1. jsme rozšířili technologii a techniku pro lesní hospodářství. Ke stávajícímu nosiči nářadí od firmy EGEDAL - motorové jednotce E2H jsme pořídili další výměnný adapter - půdní vrták.

Bližší info ke stažení zde: PP_PRV_8_kolo