Lesní školkařství

Lesní školkařství

Společnost s více než dvacetiletou působností v oboru lesního školkařtví byla založena v roce 1994. V současné době obhospodařuje společnost DENDRIA s. r. o. lesní školky o celkové rozloze 30 ha. Největší komplex (19 ha) minerálních školek, zpevněných úložišť a fóliovníků se nachází v Novém Městě pod Smrkem (500-550 m n. m.). Dále je obhospodařováno několik menších lesních školek (11 ha) nacházejících se v celém Frýdlantském výběžku (s nadmořskou výškou od 350 do 410 m n. m.).

Společnost se zabývá převážně pěstováním sazenic lesních dřevin, a to jak tradičních prostokořenných sazenic (cca 75 % produkce), tak i krytokořenných sazenic (cca 25 % produkce).

Průměrná roční produkce činí cca 1,7 mil. výsadbyschopných semenáčků a sazenic
na ploše s více než 20 ha produkční plochy minerálních lesních školek, zpevněných založišť a fóliovníků.

K pěstování sazenic lesních dřevin jsou používány nejmodernější technologie z oboru, zejména je prováděno pěstování prostokořenného sadebního materiálu s kvalitním podřezávaným kořenovým systémem a pěstování krytokořenných sazenic metodou tzv. vzduchového polštáře v biologicky vhodných obalech.

Pro výrobu a produkci sazenic lesních dřevin společnost využívá kvalitní zázemí a disponuje dostatkem minerálních ploch, zavlažovaných zpevněných úložišť a fóliovníků i    manipulačních ploch, ucelenou technologií BCC s plnící a osévací linkou pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu metodou tzv. vzduchového polštáře, klimatizovanými sklady pro uskladnění sazenic i ke stratifikaci osiva, výrobní halou, speciální školkařskou mechanizací a v neposlední řadě dopravními prostředky pro transport sazenic.

To vše umožňuje v lesních školkách vypěstovat, připravit a distribuovat sadební materiál v požadované kvalitě a dle potřeb odběratele v průběhu téměř celého roku.

Různé způsoby pěstování a variabilita pěstebních obalů umožňují použít náš sadební materiál

  1. pro obnovu lesa
  2. pro zalesnění nelesních půd
  3. pro rekultivaci degradovaných lokalit
  4. při zakládání plantáží vánočních stromků
  5. jako materiál pro další dopěstování
  6. pro zahradnické účely

Sadební materiál námi pěstovaný je určen především pro oblast Jizerských hor, dále pro oblasti Krkonoš, Podkrkonoší, Orlických hor, Krušných hor, ale i do ostatních přírodních lesních oblastí České republiky, to vše pochopitelně za dodržení podmínek přenosu semen a sazenic lesních dřevin, stanovených Vyhláškou č. 139/2004 Sb..

Pro zcela specifické použití jsme schopni nabídnout vypěstování sadebního materiálu přímo pro konkrétního odběratele „na míru“, případně z vlastního osiva zákazníka.