Vánoční stromky

Pěstování vánočních stromků

Společnost DENDRIA s. r. o. rovněž obhospodařuje 15 ha plantáží vánočních stromků. Každoročně zásobuje vánoční trh výběrem ze své produkce. Hlavním sortimentem je smrk ztepilý, smrk pichlavý a borovice černá. V současné době si společnost klade za cíl rozšířit svou produkci o několik proveniencí velmi žádané jedle kavkazské.


Ukázky z našich plantáží: