Péče

  • dbáme na důsledné dodržování agrotechnických lhůt
  • vytváříme fyziologicky optimální podmínky pro pěstování sadebního materiálu se zřetelem na trvale udržitelný rozvoj
  • samozřejmostí je pro nás šetrná manipulace se sadebním materiálem, kvalitní uskladnění sazenic a včasná aklimatizace před výsadbou